REŠTARTOVANÝ FRANKENSTEIN

VytlačiťVýtvarná spolupráca: Miriam Struhárová, a.h., Hudba: Róbert Mankovecký, a.h., Réžia: Marián Pecko
Hrajú: Ján Kožuch a.h./Michal Ďuriš a.h., Marianna Mackurová, Ivana Kováčová, Mária Šamajová/Mária Danadová, Juraj Smutný a.h., Dodo Šamaj, Ján Haruštiak/Štefan Hric a.h., Alena Šušilová/Veronika Fekiačová a.h.

Písané podľa 2. premiéry, 27.10.2007
Obsadenie: Michal Ďuriš a.h., Marianna Macurková, Ivana Kováčová, Mária Danadová, Juraj Smutný a.h., Jozef Šamaj, Štefan Hric a.h., Alena Sušilová

Premiéra: 26. október 2007, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica

Bábkové divadlo na Rázcestí v bedekri k divadelnej sezóne 2007/2008 avizovalo, že jeho dramaturgický plán sa bude niesť v znamení rôznych zvedavostí. Zvedavosť prvá – strach a zvedavosť druhá – ľudská kreativita sa snúbia v hre Restart: Frankenstein, ktorú na motívy románu Mary Schellyovej napísal mladý slovenský dramatik Michal Ditte.

Inscenácia je prvou, ktorú bystričania hrajú v novom divadelnom priestore – v Šapitó, ktoré je už stálym „javiskom“ divadla. Je fajn, ak má divadlo a špeciálne bábkové k dispozícií takýto alternatívny priestor. Jedným dychom však musíme podotknúť, že inscenácia Restart: Frankenstein nemá nič spoločné s cirkusovou poetikou a ak by sa hrala v klasických priestoroch, pravdepodobne by sa na jej kvalitách nič nezmenilo.

Inscenácia sa vyznačuje pôsobivou atmosférou, ktorú z veľkej časti dosahuje vďaka výtvarnej zložke. Už po vstupe do hľadiska vidí divák na zemi vrecia, v ktorých sú ukrytí herci. Scéne dominuje stará skriňa. Je umiestnená presne oproti vstupu na javisko. Vytvára sa tak protipólovosť. Doktor Frankenstein s manželkou Alžbetou vstupujú na scénu vždy zo schodov, ktoré vedú na javisko, členovia komediálnej skupiny, na ktorých uskutočnil Frankenstein svoj pokus, prichádzajú vždy dverami skrine (akoby z iného sveta).

Za skriňou sa nachádza opona. Tá sa zdvihne počas predstavenia iba dvakrát. Sú za ňou umiestnené stoličky, na ktorých sedia bábky – manekýnmi z vrecoviny, bez tváre, či odevu. Tu sa natíska otázka, aký majú význam pre inscenáciu. Nedochádza takmer k žiadnej hereckej akcii s bábkou.

V danej „mátožnej“ atmosfére sú ladené i kostýmy hercov predstavujúcich skupinu kočovných umelcov – akoby roztrhané a poznačené časom. Výtvarne pôsobivé je i líčenie tváre. Kostýmy Frankensteina a jeho manželky majú historizujúci nádych.

Režisér Marián Pecko má o inscenácii jasnú predstavu. Vie, čo chce dosiahnuť, má svoju poetiku, ktorú dôsledne dodržiava v celej inscenácii. Vysoko môžeme oceniť jeho prácu s rekvizitou. Jeho práca s metaforou a symbolmi je miestami strhujúca.

Rušivým momentom inscenácie sú dve piesne, ktoré v nej odznejú. Ivanou Kováčovou sú síce dobre interpretované, ale v inscenácii nepotrebné. Akoby sa v tej chvíli zrútila celá atmosféra, napätie, ktoré na javisku vzniká a ocitáme sa v akejsi muzikálovej chvíľke.

Herecky potešil Michal Ďuriš, ktorý sa do BDnR vrátil po dlhšej dobe. Jeho herecký prejav bol kultivovaný a postavu slepca zahral prirodzene. Dokonca aj prácu s nezvyčajnou rekvizitou - živým bielim králikom zvládol bez problémov.

Snahou a hereckým nasadením nezaostávali ani čerství absolventi Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU - pohybovo disponovaná Mária Danadová a Juraj Smutný, ktorého do roly Frankensteina predurčuje už jeho fyziognómia (výška, dlhé vlasy).

S overeným režisérom, s novým textom, s novými, či „reštartovanými“ hercami i s novým priestorom sa Bábkové divadlo na Rázcestí po divadelných prázdninách dobre reštartovalo.

Publikované online: 26.10.2007

Lenka Dzadíková

Lenka Dzadíková vyštudovala teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde bola pri zrode študentského časopisu Reflektor. Doktorandské štúdium absolvovala na tej istej fakulte prácou Prieniky bábkového divadla a popkultúry (2012). 
Zúčastnila sa viacerých vedeckých konferencií a štúdie publikovala v zborníkoch. Ako členka redakcie festivalových denníkov aj ako porotkyňa sa zúčastňuje festivalov ochotníckeho divadla. Je dramaturgičkou programu pre deti na festivale Dotyky a spojenia. Zakladala a organizovala prvé ročníky projektu Medziriadky. Bola členkou výboru Slovenského centra AICT.
Venuje sa recenzistike so zameraním na tvorbu bábkových divadiel a divadelnej tvorby pre deti. Publikuje najmä v časopisoch kød - konkrétne o divadle, Loutkář, Javisko, Bibiana ako i vo viacerých reláciách Slovenského rozhlasu a na internetových portáloch Monitoring divadiel na Slovensku a Mloki.
Pracuje ako dokumentátorka v Divadelnom ústave v Bratislave.