To, že sa na javisku odohrávajú nezávisle od seba dva príbehy, vytvára priestor na viacvrstvové vnímanie celku, ktorý divák na javisku pozoruje. Príbeh Ley v sebe môže niesť tak On (Ľubo Bukový) ako aj Ona (Petra Fornayová). Každý z nich prináša do vzťahu svoju minulosť, ktorá sa konfrontuje s minulosťou toho druhého.