V posledných sezónach sa Slovenského komornému divadlu v Martine darí inscenovať aj klasické texty, či už dramatické alebo prozaické. Často ide síce o odvážne výpovede, hľadajúce netradičné kontexty alebo výrazivo, ale čo je najpodstatnejšie, popri poctivej (viac-menej) hereckej práci majú inscenácie svoju tvár. Témy, ktoré totiž prinášajú, sú síce „staré“, spôsob ich vypovedania je však, ani nie nový, ale iný – no predovšetkým závažne sa vyjadrujúci k súčasnosti, často s veľmi premyslenou vnútornou filozofiou.