Zuzana Bakošová-Hlavenková

Zuzana Bakošová-Hlavenková (1947) absolvovala divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU. Venuje sa dejinám herectva, metódam a technikám hereckého umenia a aktuálnym tendenciám súčasného činoherného divadla a jeho premenám. Je členkou viacerých zahraničných asociácií (FIRT, IUTA, ITI, AICT).

Recenzie