Zora Jaurová

Zora Jaurová vyštudovala divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobí ako divadelná dramaturgička, kritička a prekladateľka, venuje sa analytickej a mienkotvornej činnosti v oblasti kultúrnej politiky. Bola riaditeľkou národnej kancelárie európskeho grantového programu Kultúra (2007-2013) – Kultúrny kontaktný bod, stála pri zrode projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 a viedla ho ako riaditeľka v rokoch 2008–2012.

Recenzie