Zora Jaurová

Zora Jaurová (1973) vyštudovala divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobí ako divadelná dramaturgička, kritička a prekladateľka, venuje sa analytickej a mienkotvornej činnosti v oblasti kultúrnej politiky. Bola riaditeľkou národnej kancelárie európskeho grantového programu Kultúra (2007-2013) - Kultúrny kontaktný bod, stála pri zrode projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 a viedla ho ako riaditeľka v rokoch 2008-2012.

Recenzie