Petra Kovačovská

Petra Kovačovská je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – odbor muzikológia, Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne – odbor management v kultuře a doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity – odbor hudobná veda. Pôsobí v Štátnom komornom orchestri Žilina na oddelení dramaturgie a koncertnej prevádzky. Dlhoročne pôsobí ako členka chrámového zboru Ad Una Corda v Pezinku.

Recenzie