Peter Maťo

Peter Maťo (1961) je absolventom Katedry divadelných štúdií Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V minulosti sa venoval umeleckej multidruhovej interpretačnej, autorskej / libretistickej a režisérskej praxi v mnohých divadlách na Slovensku a v Čechách. V súčasnosti sa venuje publikačnej a pedagogickej činnosti.  Jeho ústrednou témou sa stali súčasné telesno-múzické inscenačné podoby tanečného umenia. Momentálne končí externé doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií VŠMU v Bratislave. Po úspešnej premiére Chorea slovaca (SĽUK, 2010) nadviazal na autorské režijné projekty slovenskej dramatiky 19. storočia.

Recenzie