Nora Ibsenova

Nora Ibsenova je študentkou posledného ročníka odboru divadelných štúdií na DF VŠMU. Okrem divadla sa aktívne venuje najmä hudbe (je členkou skupiny Fallgrapp) a taktiež výučbe spevu. 

Recenzie