Natália Jabůrková

Natália Jabůrková vyštudovala odbor Teória a kritika divadelného umenia na VŠMU. Spolupracovala s portálom Opera plus a portálom Mladý o kultúre inak (Mloki)  či s časopisom KOD, ktorý vydáva
Divadelný ústav v Bratislave.  Od roku 2016 spolupracovala na kampani Baletu SND  – Zaži skutočnú vášeň ako copywriter a content creator. V súčasnosti pôsobí ako tanečná recenzentka, publicistka a copywriterka.

Recenzie