Miroslava Košťálová

Miroslava Košťálová vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. A bsolvovala stáž na Oddelení historických rukopisov v Národnej knižnici v Prahe v rámci študijného programu Erasmus+. Od roku 2017 je študentkou Dejín a teórie divadelného umenia na VŠMU. Začínala ako dobrovoľníčka na festivale Divadelná Nitra, kde si v roku 2016 založila blog Divadlo očami Mirky. Prispieva naň divadelnými recenziami, rozhovormi a zážitkami z festivalov. Publikuje v Dotykoch, Slovenských pohľadoch, Knižnej revue a na MLOKi.sk. Externe spolupracuje s Oddelením edičnej činnosti v Divadelnom ústave v Bratislave.

Recenzie