Michaela Pašteková

Michaela Pašteková absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, dizertačnú prácu obhájila na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Od roku 2005 na VŠVU prednáša a vedie semináre z estetiky, teórie fotografie či konzumnej kultúry. Príležitostne sa venuje aj kurátorskej činnosti. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku, členkou redakcie angažovaného mesačníka Kapitál a súčasťou editorského tímu časopisu Popular Inquiry – The Journal of the Aesthetics of Kitsch, Camp and Mass Culture. Od roku 2018 pôsobí v dramaturgicko-produkčnom tíme festivalu Kiosk v Žiline a odvtedy píše viac aj o divadle a súčasnom tanci (napr. pre MLOKi či kød – konkrétne o divadle).

Recenzie