Mária Karoľová

Mária Karoľová (1984) absolvovala divadelnú vedu a báboherectvo na Vysokej škole múzickým umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako herečka v Španielsku.

Recenzie