Mária Fekar Jenčíková

Mária Fekar Jenčíková (1972) absolvovala Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor Estetika – slovenský jazyk a literatúra. V Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied sa venovala skúmaniu expresionistickej drámy. Pôsobila ako šéfredaktorka divadelnej revue Javisko. O divadle a literatúre písala do denníkov Národná obroda a Pravda, v súčasnosti publikuje v časopise Svět a divadlo.

Recenzie