Lucia Lejková

Lucia Lejková (1989) absolvovala štúdium Teórie a kritiky divadelného umenia na VŠMU v Bratislave. Od roku 2013 pracuje ako dokumentátorka v Divadelnom ústave v Bratislave. Aktívne sa zúčastňuje divadelných festivalov a prehliadok, publikuje v divadelných časopisoch a internetových portáloch, venuje sa treťosektorovým aktivitám a organizácii kultúrnych podujatí.

Od roku 2015 je členkou výboru Slovenského centra AICT.

Recenzie