Kristína Šelepová

Kristína Šelepová vyštudovala divadelnú vedu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2004–2009). Po absolvovaní štúdia pracovala ako učiteľka nemčiny a divadelných krúžkov v súkromnej materskej škole a základnej škole Wonderland v Bratislave. Od roku 2011 žije v Regensburgu, kde momentálne pracuje na základnej škole ako asistentka žiaka s autizmom a súčasne tu ponúka divadelný workshop pre deti. Sporadicky sa venuje prekladu do nemčiny. Od roku 2019 je členkou impro divadelnej skupiny "s11fies".

Recenzie