Katarína Latócky (Kičová)

Katarína Latócky (Kičová) študovala na VŠMU odbor divadelnej vedy a tiež scénografie. Absolvovala v roku 2008 a od tohto roku je stálou členkou hereckého zboru v divadle Thália Színház v Košiciach. Popri herectve sa aktívne venuje aj scénografii, žije v Maďarsku.

Recenzie