Karol Mišovic

Karol Mišovic (1987) v roku 2012 ukončil magisterské štúdium a v roku 2015 aj doktorandské štúdium Teórie a kritiky divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Sústreďuje sa predovšetkým na výskum slovenskej divadelnej histórie s dôrazom na réžiu a herectvo dvadsiateho storočia. Témou jeho diplomovej práce bolo komplexné spracovanie profesionálnej inscenačnej tradície hier Carla Goldoniho na Slovensku. V dizertačnej práci sa zameral na kontroverznú osobnosť Jána Borodáča a jeho režijnú a dramaturgickú tvorbu v rokoch 1924 – 1938. Zúčastnil sa niekoľkých kritických workshopov, konferencií a festivalov. Príležitostne publikuje v denníkoch SME a Pravda, na internete napríklad na www.mloki.sk, reflektor.vsmu.sk, www.divadelni-noviny.cz, www.artblog.sk, www.mojakultura.sk a www.rozrazilonline.cz. Od roku 2008 pravidelne prispieva do Monitoringu divadiel. V roku 2012 mu v Slovenskom divadle vyšla štúdia o herečke Zdene Gruberovej. Medzi rokmi 2006 - 2011 pôsobil v Divadelnom ústave na pozícii brigádnika, neskôr (2012 – 2014) pracoval na Oddelení divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie a od roku 2015 je pracovníkom Centra výskumu divadla.

© Milan Liška, 2016

Recenzie