Juraj Šebesta

Juraj Šebesta (1964) vyštudoval odbory Estetika a Divadelná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako kritik sa venuje najmä problematike autorského divadla, v pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na americkú drámu a divadlo. Prekladá divadelné hry z anglického jazyka a publikuje aj vlastné prózy.

Recenzie