Jakub Molnár

Jakub Molnár absolvoval bakalárske štúdium odboru dejín a teórie divadelného umenia na VŠMU a momentálne študuje divadelnú dramaturgiu na JAMU. Aktívne sa zúčastňuje na viacerých divadelných festivaloch a prehliadok ako dobrovoľník, člen študentskej poroty alebo festivalovej redakcie. Pravidelne recenzentsky prispieva pre viaceré periodiká a internetové portály. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Variari, ktorého ambíciou je približovať súčasné umenie kreatívnym a edukatívnym spôsobom prostredníctvom interdisciplinárnych podujatí s prevažne divadelným charakterom.

Recenzie