Eva Maliti Fraňová

Eva MALITI FRAŇOVÁ, narodená v roku 1953 v Bratislave. Štúdium etnológie a všeobecných dejín absolvovala na Moskovskej štátnej univerzite v rokoch 1971 – 1976. Pôsobila ako vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV. Je autorkou vedeckých monografií Symbolizmus ako princíp videnia (1996, 2014, rakúske vydanie v nemeckom preklade 2014), Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (2007), Andrej Belyj/celistvosť (v) mnohosti (2018), ako i početných literárnovedných štúdií, publikovaných v zborníkoch a vedeckých časopisoch doma aj v zahraničí.

Venuje sa prozaickej tvorbe, napísala knihu próz Krpatý vrch (1994), zbierku poviedok Pod jazdeckou sochou (2011), román Kustódi//Arianina kniha (2017) a i. Píše divadelné hry, medzi nimi sú – Krcheň Nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár, Zuzana a starci paparazzi, Hra nevedomia, Naše osvietené storočie a ď. Niektoré hry (Krcheň NesmrteľnýJaskynná panna) sa hrali na doskách slovenských divadiel, Hra nevedomia bola inscenovaná v Rusku. V roku 2008 bola vydaná kniha jej štyroch dramatických textov pod názvom Hry. V roku 2016 v Sankt-Peterburgu vyšiel zborník jej šiestich dramatických textov pod názvom Providec i drugie.

Ako prekladateľka sa venuje prekladu ruskej a osetskej literatúry. Preložila romány spisovateľa ruského symbolizmu Andreja Belého Peterburg (2001, 2003, 2020) a Strieborný holub (2018), ale aj Ruskú symbolistickú drámu (1997), knihu próz Niny Sadur Totálne zakázané (1999) alebo románovú novelu Večer u Claire Gajta Gazdanova (2017) a mnohé ďalšie tituly. Preložila antológiu osetskej prózy Veže rozprávajú, pripravila prerozprávanie osetských bájí o nartských hrdinoch Nartský epos (1982, 2017), severokaukazských rozprávok Nebeské zrkadlo (2011) a i.

Recenzie