Eva Gajdošová

Eva Gajdošová (1964) absolvovala tanečnú vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako tanečnica a teoretička tanca pôsobila vo viacerých nezávislých tanečných projektoch, časopisoch o tanci a divadle, v súčasnosti je vedúcou Oddelenia vydaveteľských aktivít a dokumentácie Slovenského národného divadla.

Recenzie