Ervín Hodulík

Ervín Hodulík vyštudoval  Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity - Katedru Teórie a histórie divadla. Počas štúdia prispieval do periodika Svět a divadlo a na internetový server Rozrazilonline. Podieľal sa tiež na organizovaní česko-amerického workshopu West-East-West s newyorským Immigrant Theater. Ervín Hodulík obsadil dvakrát 2. miesto v súťaži o Cenu Evalda Schorma so svojimi divadelnými hrami Absurdistán (2011) a Adam (2012). Za hru Dvaja získal Cenu Českého rozhlasu v Dramatickej súťaži o najlepšiu pôvodnú divadelnú hru (nadväzujúcu na 22. ročník súťaže o Cenu Alfréda Radoka) v roku 2015 a ďalej Cenu Rádia Devín v dramatickej súťaži Dráma 2015.

Recenzie