Elena Zúborová

Elena Zúborová (1993) absolvovala v roku 2017 na Vysokej škole múzických umení odbor Divadelné štúdiá. V poslednom ročníku bola editorkou a šéfredaktorkou školského časopisu Reflektor. Texty publikuje na internetovom portáli www.mloki.sk. Spolupracovala na tvorbe festivalového denníka pre Istropolitana Projekt. Počas štúdia pracovala v Divadelnom ústave. V súčasnosti sa venuje copywritingu.

Recenzie