Diana Laciaková

Diana Laciaková (Prešov) žije v Bratislave, v Prešove a v Trenčíne. Študovala na niekoľkých vysokých školách a univerzitách: na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2006 – 2012), Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Akadémii múzických umení v Prahe (2009/2010),  v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka v Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave s témou Sociálne a estetické funkcie súčasného slovenského dokumentárneho divadla (od 2012) Vo výskume sa zameriava na témy súčasného slovenského divadla, európského divadelného kontextu, alternatívneho divadla, dokumentárneho divadla, divadla a filozofie, divadla a sociológie; a tiež študentského a ochotníckeho divadla, rozhlasovej dramatickej tvorby, súčasnej literatúry a umeleckého prednesu.
Od roku 2006 pracuje pre Súťaž v umeleckej tvorivosti vysokoškolákov – Akademický Prešov. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom RTVS, Národným osvetovým centrom, Šarišským osvetovým centrom a i.
Okrem teoretických štúdií publikuje články a recenzie. Zúčastňuje sa odborných seminárov, konferencií a festivalov. Venuje sa lektorskej činnosti.

Recenzie