Tiráž

Monitoring divadiel na Slovensku je projekt Slovenského centra AICT

Vydavateľ: Slovenské centrum AICT

Periodicita: projekt s priebežným pridávaním článkov

ISSN: 2454-0129

 

Zodpovedná redaktorka:

  • Zuzana Uličianska, predsedníčka o.z. SC AICT

Odborná redaktorka:

  • Martina Ulmanová

Jazyková redaktorka:

  • Zuzana Andrejcová Ferusová (od roku 2012)

Koordinátorky:

  • Dária Fojtíková Fehérová
  • Lenka Dzadíková
  • Lucia Lejková

 

Kontaktcentrum.aict@gmail.com