O projekte Monitoring divadiel na Slovensku

Cieľom projektu Monitoring divadiel na Slovensku je monitorovanie čo najširšieho spektra inscenácií v štátnych, nezávislých i samosprávnych divadlách. V mnohých prípadoch (jednorazové zoskupenia, národnostné divadlá, inscenácie pre deti) sú recenzie, ktoré vznikli vďaka Monitoringu jedinou relevantnou reflexiou. Projekt si kladie za úlohu komplexne mapovať produkcie z celého Slovenska, vrátane divadiel v Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi či Komárne, ktoré dostanú priestor v médiách len zriedka alebo vôbec. 

Recenzie prechádzajú jazykovou a odbornou redakciou. Tým sa predĺžil čas medzi premiérou inscenácie a uverejnením recenzie na webe. Hodnotenia však nemajú slúžiť len ako aktuálna informácia pre divákov či spätná väzba pre tvorcov, ale aj ako budúci archívny dokument. Každá z recenzií sa tak stáva dokumentom pre výskumníkov a výskumníčky divadelného diania na Slovensku

Projekt Monitoring divadiel na Slovensku vznikol v roku 2007 z intenzívnej potreby doplniť a reštartovať kritickú reflexiu tvorby slovenských divadiel. Jeho realizátorom je Slovenské centrum AICT (predsedníčka výboru Zuzana Uličianska), stálym partnerom je Vysoká škola múzických umení (dekan Divadelnej fakulty Juraj Letenay). Pri zrode myšlienky stál aj Divadelný ústav Bratislava (riaditeľka Vladislava Fekete). Zástupcovia uvedených inštitúcií sa stretli na schôdzi riaditeľov slovenských divadiel v Divadelnom ústave Bratislava dňa 29. 11. 2006, na ktorej bol prezentovaný i návrh vytvorenia siete kritikov prispievajúcich recenziami na spoločný web. Do roku 2009 sa táto iniciatíva volala IS.theatre.sk - Monitoring divadiel na Slovensku a vo svojich začiatkoch využíval na zverejnenie webovú stránku www.theatre.sk. Do roku 2015 bol projekt podporovaný grantovým systémom Ministerstva kultúry SR, od roku 2017 je hlavným partnerom Fond na podporu umenia, ktorý portál financuje z verejných zdrojov.

Vznik projektu reagoval na nepriaznivú situáciu v médiách a zároveň nadviazal na systém interných hodnotení divadiel, ktoré vypracovávali teatrológovia a teatrologičky zamestnané v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (dnes Divadelný ústav Bratislava). Po roku 1990 zostali interné hodnotenia jednou zo základných činností aj v mierne modifikovanej inštitúcii, ktorá prijala názov Národné divadelné centrum. V období po roku 1998, keď Divadelný ústav prenechal reflexiu na odbornú, prípadne dennú tlač, sa mnoho z divadelnej produkcie nereflektovalo, na čo poukazovali aj samotní tvorcovia a tvorkyne.