LITA, autorská spoločnosť

LITA, autorská spoločnosť je občianskym združením autorov, ktoré zastupuje autorov aj v oblasti dramatickej tvorby. LITA zastupuje režisérov, autorov dramatických diel, dramatizácií, literárnych predlôh, prekladov, libriet, scénickej hudby či choreografie k dramatickým a hudobnodramatickým dielam.

LITA s používateľmi diel uzatvára licenčné zmluvy na použitie diel autorov a vybraté odmeny následne autorom vypláca.

 

Ako to funguje?

Ak chce divadlo uviesť na verejnosti divadelnú inscenáciu, je potrebné, aby získalo súhlas na jej použitie od všetkých autorov danej divadelnej hry. Pokiaľ ide o autorov, ktorých zastupuje LITA, divadlo sa môže obrátiť na LITA a získať súhlas na použitie diela prostredníctvom LITA. Vďaka partnerskej spolupráci so zahraničnými agentúrami môže LITA sprostredkúvať práva aj zahraničných autorov.

LITA uzatvorením licenčnej zmluvy s divadlom udelí divadlu súhlas na použitie diela a zabezpečí pre autora licenčnú odmenu, a to za každé predstavenie doma ale aj v zahraničí. Táto odmena má buď formu percentuálneho podielu z hrubých tržieb (tzv. tantiémy) alebo formu paušálu za každé odohrané predstavenie.

V súlade s podmienkami licenčnej zmluvy LITA zabezpečuje pre autora pravidelný výber tantiém a sleduje dodržiavanie aj všetkých ostatných zmluvne dohodnutých podmienok.